¿Quiénes somos?

El Consell Comarcal del Ripollès és l'administració que té delegada la gestió, liquidació i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic dels diferents ens locals territorials i altres administracions públiques de la comarca.

Más información...

SERVEIS ECONÒMICSNovedades

La búsqueda no ha producido ningún resultado.

Consell Comarcal del Ripollès - C/ Progrés, 22 Tel. 972 70 32 11

estadisticas
 

| © 2019 ABS INFORMATICA Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per CSRCR. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |