Entitats col·laboradores

Els pagaments dels tributs es poden realitzar directament als bancs i les caixes d'estalvis autoritzats pel Consell SRC-R com a entitat col·laboradora. Els pagaments efectuats en una entitat col.laboradora tenen la mateixa validesa que els efectuats en una oficina del Consell Comarcal del Ripollès.


Aquestes entitats ofereixen als seus clients la possibilitat de domiciliar els tributs o de fer una transferència de pagaments des del seu compte corrent, presentant, tan sols, l'avís de pagament o un duplicat del rebut.


Tanmateix, les entitats col·laboradores ofereixen aquest servei sense necessitat de ser client, només presentant l'avís de pagament o el duplicat del rebut i la quantitat a pagar en metàl·lic.


Les entitats col·laboradores autoritzades són:

  • Caixabank 
  • Catalunya Bank
  • Banco Santander

  • Banco Popular 
  • Banc Sabadell Atlántico
  • Banco Bilbao Vizcaya - BBVA

Consell Comarcal del Ripollès - C/ Progrés, 22 Tel. 972 70 32 11

estadisticas
 

| © 2019 ABS INFORMATICA Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per CSRCR. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |